11 maj 2016

7.5.2016..Aurorafjäril/hane..Sten dammarna