9 aug. 2013

Utmed Nissan..7.8.2013

 Silverstreckad pärlemofjäril
 Påfågelöga
Kartfjäril..sommarform